NxFilter  4.1.9

NxFilter 4.1.9

NxFilter - 13,7MB - Shareware
NxFilter is a network level webfilter designed for enterprise environment. It combines lightweight DNS filter with local proxy filtering through its agent for the performance.
You can filter and monitor Internet activity in your network on central GUI without latency problem. It features Active Directory and LDAP integration, group based policy assignment, block by domain categories, safe-search enforcing, dual policy setup for work-time and free-time, quota time, phishing Protection, application control, remote user filtering, unlimited custom categories, unlimited number of user and group creation, malware and botnet detection based on DNS packet inspection etc

Tổng quan

NxFilter là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi NxFilter.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của NxFilter là 4.1.9, phát hành vào ngày 05/12/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 14/12/2013. Phiên bản phổ biến nhất là 2.2.6, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

NxFilter đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 13,7MB.

NxFilter Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho NxFilter!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có NxFilter cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
NxFilter
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản